AMIANTOA- %50EKO ERREKARGUA.

Amiantoa -Gizarte Segurantzaren alarguntasunagatiko prestazioaren errekargua ordaintzera kondenatu dute PETRONOR S.A. gehienezko graduan

2024/03/05
Bilboko Lan Arloko 7 zenbakiko Epaitegiak bidezkotzat jo du %50eko errekargua, PETRONORren erantzukizunpean.

Alargunaren asmoa aintzat hartzen da, eta enpresak segurtasun- eta higiene-neurriak ez betetzeagatik duen erantzukizuna aitortzen da, bai eta alarguntasunagatiko Gizarte Segurantzaren prestazioa gehienez ere %50 handitzea bidezkoa dela ere.


Hildakoak PETRONOR SA enpresan lan egin zuen (Somorrostroko Muskizko findegian, "1972ko jatorrizko findegia eta tankeen parkea", isolamendu-materiala amiantoa izanik) .
Enpresa horretan 26 urte eta lau hilabete eman zituen. Ajustadore eta tornulari lanpostua bete zuen oso gertuko tailer mekanikoan, 15 metro eskaseko distantziarekin tailer osagarrira zegoelarik, non kokilla manipulatzeko eragiketak egiten ziren (amianto-zuntzekin), hauts esekiarekin tailer mekanikora iristen zen, eta gainera, komunera joateko pasabide bat zen. Ez zegoen inolako hesirik, ez bereizketa fisikorik bi tailerren artean, ezta airea ateratzeko tresnarik ere. Langileei ez zitzaien inolako babes-baliabiderik ematen, ez maskararik, ez antzekorik, ez laneko arropa homologaturik, etxean inolako segurtasun-neurririk gabe garbitu behar zituzten gainera, eta aldizkako azterketa medikorik ere ez zen egiten. Egoera horri 70eko eta 80ko hamarkaden artean eutsi zitzaion.

Egiaztatuta dago amianto hautsak inolako xurgatze- eta segurtasun-neurririk gabe zirkulatzen zuela. Enpresak ez zuen berariazko segurtasun-ekipamendurik, eta, beraz, ez zuen betetzen laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia.