Amiantoa enpresaren erantzukizuna

Amiantoa SIDENOR ACEROS ESPECIALES SL eta COFIVACASA SAU kondenatzen dute modu solidarioan 147.687,40 euroko kalte-ordaina ordaintzera, hildako langilearen alargunari eta seme-alabei eragindako kalte-galerengatik.

2024/04/23
Amiantoa enpresaren erantzukizuna

Gasteizko Lan Arloko 2 zenbakiko Epaitegiak 147.687,40 euro solidarioki ordaintzera kondenatzen du SIDENOR ACEROS ESPECIALES SL eta COFIVACASA SAU.

Baietsi egiten da alargunaren eta seme-alaben asmoa, eta enpresak kondenatzen dira lanbide-gaixotasunaren ondorioz (mesotelioma gaiztoa, IV. estadioa) langilearen heriotzak eragindako kalte-galerak ordaintzera.Lan-jardueran amianto-hautsaren eraginpean egoteagatik hartutako gaixotasuna, enpresa enplegatzaileak substantzia kutsatzailearekiko esposizio-arriskuak saihesteko segurtasun- eta prebentzio-neurririk hartu ez duelako.

Hildakoak Acenor SA enpresarentzat lan egin zuen, isurketa jarraituaren iragazki gisa, 1988tik 1994ra, eta amianto-zuntzen eraginpean egon zen; izan ere, material hori zerraz, zizelez edo mailuz manipulatu eta mozten zuten langileek zuzenean, inolako babes kolektiborik edo indibidualik hartu gabe.

Zehazki, altzairugintzako atalean eta, zehazkiago, etengabeko isurketan, amiantozko mantal batzuk erabiltzen ziren iragazteko, eta langileek beraiek gordetzen zituzten armairuetan. Mangerak ere amiantoz estalita zeuden.

Hildako langilearen lan-bizitza osoan arriskuen prebentzioari buruz indarrean dagoen araudia ez betetzeak sortzen du erantzukizun zibila, Hildakoak zerbitzuak ematen dituen enpresen zabarkeriatzat jotzen da.