ARRISKU PSIKOSOZIALAK

Enplegatzaileak ez du betetzen langileari babes eraginkorra emateko betebeharra .

2024/03/19
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Lan Arloko Salak berretsi egin du Bilboko Lan Arloko 1 zenbakiko Epaitegiak Prezero Gestión de Residuos SA, UTE Servicios Urbanos Getxo eta Prezero España SA enpresen aurka emandako epaia.

Demandatzaileak jokabide desegokiak eta bere aurkako jazarpen-gertakariak jasan zituen, eta horrek kalte handiak eragin zizkion bere duintasun pertsonalean eta profesionalean eta osasun psikofisikoan. Lan-gatazka horren ondorioz, langilea aldi baterako ezintasun-egoerara igaro zen, lanera itzuli zen eta berriro gaixotu zen.
Berriro lanean hasi aurretik, enpresak prebentzio-neurriak har ditzala eskatuko zuen, bere osasuna eraginkortasunez babesteko, eta prebentzio- eta esku-hartzeko protokoloa abian jar dadila jokabide desegokien aurrean, pertsonen arteko gatazken konponketaren aurrean eta laneko jazarpenaren eta indarkeriaren aurrean. Enpresak ez zituen langilearekiko segurtasun- eta osasun-betebeharrak bete.
Enpresak ez zituen hartu langilearekiko segurtasun- eta osasun-betebeharrak. Berretsi egiten da Oinarrizko Eskubideei buruzko prozesuko epaia, eta frogatuta geratzen da demandatuak ez zuela bete auzi-jartzaileari babes eraginkorra emateko betebeharra, dagoen lan-gatazkaren aurrean, nahiz eta horren berri izan,eta, beraz, demandatzailearen osotasun fisiko eta moralerako eskubidea urratu du.Halaber, demandatzaileari 31.163,11 euro ordaintzera kondenatzen du, kalte-galeren kalte-ordain gisa.