%40ko PRESTAZIOEN ERREKARGUA

Prestazioen %40ko errekargua ,segurtasun neurririk ez egoteagatik ezintasun pentsioaren gainean.

2024/02/09
Frogatutzat ematen da "arriskuen ebaluazioan proposatutako prebentzio-neurriak ez zirela nahikoak eta/edo desegokiak".

Iruñeko Lan Arloko 1 zenbakiko Epaitegiak berretsi egin du Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren ebazpena. Ebazpen horren bidez, "SOLIDUS SAN ANDRÉS" enpresari prestazioen errekargua ezarri zion, istripua izan zuen langile bati aitortutako ezintasun-pentsioaren % 40koa, segurtasun-neurriak ez betetzeagatik.(Lan-istripuaren ondorioz, langileari ezintasun iraunkor absolutua eman zitzaion, ondorio larriak zituelako).

Epai horretan, lekukoen eta beste dokumentu batzuen deklarazioa aztertu ondoren, bereziki GSINren administrazio-espedientea eta ISPLNren (Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua) txostena, frogatutzat jotzen da "hartutako fardelak biltegiratzeko sistema ez zela segurua", eta "arriskuen ebaluazioan proposatutako prebentzio-neurriak ez zirela nahikoak eta/edo desegokiak".

Hori guztia oinarri hartuta, Epaitegiko magistratu titularrak honako hau ondorioztatu du: "bidezkoa da % 40ko ehunekoa berrestea, honako inguruabar hauek kontuan hartuta: enpresari zehapena jarri zaio gutxieneko graduan graduatutako hutsegite larri bategatik, baina ez beheko tartean, eta larriagotzeko enpresaburuak hartutako babes-neurriak eta arriskuaren izaera iraunkorra baloratu dira; arau-haustea ez zen istripuaren unean bakarrik egiaztatu, baizik eta baita LGSIren eta ISPLNren ondorengo bisitetan ere; langileak IPA bat eragin duten ondorio larriak ditu (nortasun-nahaste organikoa, sindrome disejektibo larria, epilepsia postraumatikoa eta bizkarreko mina)."

BIDELAGUN FUNDAZIOAK eraman du langilearen abokatu-zuzendaritza, bai Bidelagun Fundazioa eta ELA sindikatua,  pozik agertu dira epai horrekin. Izan ere, egiaztatutzat jo dute enpresa ez zela betetzen ari laneko arriskuen prebentzioaren arloko betebeharrak, eta horren ondorioz istripua izan zela, eta ondorio fisiko eta neurologiko larriak eragin zizkiola langileari.