Amiantoa %30eko prestazio-errekargua

Segurtasun-neurrien faltaren eta langilearen biriketako minbiziaren arteko kausa-ondorio erlazioa

2024/06/11
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak % 30eko errekargua ezarri die SIDENOR ACEROS ESPECIALES SL eta CIE AUTOMOTIVE SA enpresei PATRICIO ECHEVERRIA LEGAZPIko langile erretiratu baten amiantoaren eraginpean egotearen ondoriozko ezintasun-pentsioaren gainean.

GSINek onartu egin zuen BIDELAGUN FUNDAZIOAk aurkeztutako eskaera, eta onartu egin zuen kausa-ondorio erlazioa dagoela enpresan segurtasun-neurririk ez izatearen eta langileak duen biriketako minbiziaren artean.

Langile erretiratuak PATRICIO ECHEVERRIA eta CIE LEGAZPI enpresentzat lan egin zuen 1965etik 2007ra, eta amiantoaren eraginpean egon zen bere ohiko zereginetan. Amiantoarekiko esposizio horri buruzko iritzia emana zuen OSALANek, eta ziur aski amiantoaren eraginpean egon daitezkeen langileen zerrendan sartu zuen langilea, eta lanbide-gaixotasunaren susmoari buruzko txosten bat egin zuen. Txosten horretan, 2009an langileak lan egiten zuen soldadura-tailerreko labe bateko amianto-betelanarekin izandako gertakari bat ere aipatzen da.

Ohartarazi nahi dugu amiantoarekin kontaktuan egotetik eratorritako lanbide-gaixotasunak gero eta ugariagoak direla eta dimentsio ia endemikoak dituztela, eta hori guztia kontrol publiko nahikorik ez izateagatik eta joan den XX. mendean enpresek segurtasun-neurririk hartu ez dutelako gertatu dela.

Gure ustez, lehentasun politiko eta soziala izan behar da lan-osasuneko arazo larri horri aurre egitea, eta horretarako, prebentzioan eta kontroletan arreta jartzea, patologia horiek garaiz detektatu ahal izateko eta kaltetuengan eta haien familiengan eragiten dituzten ondorio larriei erantzuna emateko.