SILIKOSIA

Silikosia %40ko prestazio osagaiaren errekargua.

2023/12/18
Silikosia prestazioen % 40ko errekargua
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren Bizkaiko Zuzendaritza Probintzialak FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO S.A. enpresako langile baten ezintasun iraunkor osoaren prestazioa % 40 igotzea ebatzi du.

Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren Bizkaiko Zuzendaritza Probintzialak erabaki du enpresa-erantzukizuna dagoela, FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO S.A. enpresako langile batek laneko gaixotasun profesionalean duen segurtasun- eta osasun-neurri ezagatik.

Langileak FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO S.A. enpresarentzat lan egiten du, garbitzaile rebabado kategoriarekin, 2000-09-10etik aurrera. 2022ko otsailaren 23an, langileak laneko gaixotasunagatiko aldi baterako ezintasun-aldia hasi zuen, "silizearen edo silikatoen pneumokoniosia, hau da, silikosia" diagnostikoarekin.
Egindako jarduketetatik ondoriozta daiteke kausa-ondorio erlazioa dagoela laneko segurtasun- eta osasun-neurriak ez betetzearen eta langileak hartutako lanbide-gaixotasunaren artean; beraz, eska daiteke Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 164. artikuluak aipatzen duen erantzukizuna (urriaren 31ko BOE).
Bidelagun Fundazioaren ustez, gaixotasunari buruzko gaur egungo ezagutzek zein aurrerapen teknologikoek gaixotasunaren progresioa prebenitu dezaketen kontrol-neurriak praktikan jartzea ahalbidetzen digute, batez ere hautsaren esposizio handiagoarekin lotuta dauden forma akutu edo azeleratuei dagokienez. Hori dela eta, funtsezkoa da lan-baldintzen etengabeko ebaluazioa eta osasunaren aldizkako zaintza, lan egin osteko zaintza barne.